Cursul de Dispozitive Semiconductoare face parte din categoria cursurilor fundamentale pentru studiul electronicii. Înţelegerea structurii şi a funcţionării principalelor dispozitive realizate din materiale semiconductoare asigură perspectiva proiectării, simulării şi realizării circuitelor electronice. Disciplina impune abordarea modului ingineresc în rezolvarea circuitelor electronice.
Se studiază fenomene fizice, comportarea electrică, modele de regim staţionar şi dinamic pentru dispozitivele semiconductoare de bază: dioda, tranzistorul cu efect de câmp, tranzistorul MOS, tranzistorul bipolar. Pentru explicarea funcţionării dispozitivelor se introduc noţiuni de bază despre semiconductoare, teoria joncţiunii pn şi capacitorul MOS.