Cursul prezintă, în esență, noțiunile de bază legate de instalaţiile electrice din stații și posturi de transformare, tendințe și moduri de alegere a soluțiilor tehnice de retehnologizare sau retrofit a stațiilor electrice din SEN, prin abordarea celor mai recente cunoştinte tehnologice şi a mijloacelor moderne de cercetare, cu respectarea standardelor în vigoare.

Obiectivul aplicațiior de proiect constă în introducerea studenţilor în metodologia generală de calcul a unei staţii electrice și formarea unui mod de a gândi tehnic, economic și legislativ necesitățile actuale şi de perspectivă ale sistemului electroenergetic.